Մեր պատմությունը

  • “ԱԳՐՈԼԻԶԻՆԳ” ՍՊԸ-ն ստեղծվել և սկսել է իր գործունեությունը 1999 թվականին` համագործակցելով ԱՄՆ Գյուղդեպարտամենտի Մարքեթինգի Աջակցության Ծրագրի հետ և իրականացրել Ֆինանսական Վարձակալության ծրագիրը Հայաստանի Հանրապետությունում:
  • “Ագրոլիզինգ” ՍՊԸ-ն 2003 թվականին վերագրանցվել է ՀՀ Կենտրոնական բանկում որպես “Ագրոլիզինգ Լիզինգային Վարկային Կազմակերպություն” ՍՊԸ` ստանալով լիզինգային և վարկային գործունեություն իրականացման լիցենզիա:
Ագրոլիզինգի գործունեության հիմնական ուղղություններն են գյուղատնտեսության և սննդամթերքի վերամշակման կազմակերպություններին, անհատներին և ձեռներեցությամբ զբաղվող անձանց, այլ կազմակերպություններին ֆինանսական վարձակալությամբ անհրաժեշտ գույքով ապահովումը և վարկավորումը:
Կազմակերպությունը ֆինանսական աջակցության միջոցով ֆինանսավորվել են սննդի վերամշակման նորաստեղծ ձեռնարկատերեր, որոնք ներկայումս ունեն առաջատար դիրքեր Հայաստանում, նպաստել է մոտ 3.000 նոր աշխատատեղերի ստեղծմանը: Ագրոլիզինգի աղքատության հաղթահարմանն ուղղված առաքելության միջոցով եկամուտով են ապահովվել շուրջ 10.000 խոցելի խավի բնակիչներ:

 

Մեր առաքելությունը

  • Վարկավորման և ֆինանսական վարձակալության միջոցով Հայաստանի Հանրապետությունում գյուղատնտեսության և սննդի արդյունաբերության ոլորտում փոքր և միջին բիզնեսի խթանումը:
  • Ցածր եկամուտ ունեցող ընտանիքներին և փոքր բիզնեսով զբաղվող անձանց ֆինանսական ծառայությունների մատուցումը:
  • Բնակչության առավել խոցելի, համեմատաբար ցածր եկամուտներ ունեցող և տնտեսապես ակտիվ բնակչության համար փոխառու միջոցների հասանելի դարձնելը, ինչպես նաև վարկառուների կենսամակարդակի բարելավումը:

Մեր տեսլականը

Ագրոլիզինգի տեսլականն է ստեղծել հնարավորինս արագ, հարմարավետ և արժեքավոր ծառայությունների մատուցման գործընթացներ, որոնք կնպաստեն ՀՀ–ում ֆինանսական ծառայությունների հասանելիության մակարդակի բարելավմանը և ցածր եկամուտ ունեցող ընտանիքների կենսամակարդակի բարձրացմանը:

Մեր լոգոն

Ագրոլիզինգի լոգոն կազմված է ծառից և մեխանիզմներից: Ծառը խորհրդանշում է աճ և զարգացում: Մեխանիզմները խորհրդանշում են նորագույն տեխնոլոգիաների կիրառումը:
Կանաչը խորհրդանշում է բարեկեցություն, սոցիալական հավասարություն և շրջակա միջավայրի պահպանություն:

 

 

Թարմացվել է. 31/07/2020